Jarosław Dąbkowski
                    komputer webdesigne sieci software

Zrzeczenie się


1. Zawartość
Autor zastrzega sobie prawo do nie odpowiada za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość dostarczonych tu informacji. Roszczenia dotyczące szkód spowodowanych przez użycie wszelkich informacji, w tym wszelkiego rodzaju informacji, które są niekompletne lub niepoprawne, będą odrzucane. Wszystkie oferty nie są wiążące i bez obowiązku. Części stron tej że kompletnej publikacji w tym wszystkie oferty i informacje mogą zostać rozszerzone, zmienione lub częściowo oraz całkowicie usunięte przez autora bez osobnego zawiadomienia.

2. Odnośniki i linki
Autor nie ponosi odpowiedzialności za treści stron zewnętrznych, do których sa odsyłacze na jego stroach - chyba, że ​​ma pełną wiedzę o nielegalnej treści i byłby w stanie powstrzymać odwiedzających jego witrynę od ogladania tych stron. Jeśli powstaną jakiekolwiek szkody poprzez wykorzystanie prezentowanych tam informacji, to jedynie autor poszczególnych stron może być za nie odpowiedzialny, a nie ten, kto wysyla do tych stron. Ponadto autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek posty lub wiadomości publikowane przez użytkowników Forow dyskusyjnych, księgi gości lub w listach mailingowych świadczonych na jego stronie.

3. Prawo autorskie
Autor nie zamierza używać żadnych materiałów chronionych prawami autorskimi do publikacji lub, jeśli nie jest to możliwe, wskazanie praw autorskich danego obiektu. Prawa autorskie do wszelkich materiałów stworzonych przez autora są zastrzeżone. Jakiekolwiek powielanie lub używanie przedmiotów takich jak obrazy, wykresy, dźwięki czy teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych nie jest dozwolone bez zgody autora.

4. Polityka prywatności
Jeżeli istneje możliwość wprowadzania osobistych lub firmowych danych (adresy e-mail, nazwiska, adresy), to wprowadzanie tych danych odbywa się dobrowolnie. Wykorzystanie i płatności wszystkich oferowanych usług jest dozwolone - o ile jest to technicznie możliwe i uzasadnione - bez podania takich danych lub z podaniem danych anonimowych lub pseudonimu. Wykorzystanie opublikowanych adresów pocztowych, numerów telefonów i faksu oraz adresy e-mail do celów marketingowych jest zabronione a osoby wysyłające niechciane wiadomości będą karane.

5. Ważność prawna niniejszego zrzeczenia
To wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część publikacji internetowej, do której nawiązano. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie są zgodne z prawem i nieprawidłowe, to treść i ważność pozostałych części dokumentu pozostają nienaruszone od tego faktu.

Zródło: www.disclaimer.de

 

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja